Home De opleiding Tarieven Profiel Overig Contact

De opleiding; maatwerk naar keuze

Beginner: verkenning van het klavier, lange en korte tonen, hoge en lage tonen, harde en zachte tonen, notenlezen, de eerste speelstukjes, improvisatie, toonladders, en drieklanken.
Gevorderde: verdere ontwikkeling van de speeltechniek, spelen in verschillende stijlen, improviseren, akkoordschema's toepassen.
Conservatorium-
niveau:
opleiding voor het toelangsexamen conservatorium; solfège, harmonieleer, analyse.

Lesduur in minuten per week of om de week: 30, 45, en 60. Standaard zijn de lessen individueel (solo). Duo-lessen zijn op aanvraag ook mogelijk.
Wil je graag samen met een bekende vierhandig (quatre-mains) spelen? Geef je nu dan op!Voordelen

Veertig lessen per jaar;
Standaard individueel les;
Flexibele lestijden mogelijk;
Tussentijds opzegbaar contract;
Lage locatiekosten, dus lage tarieven;
Veel lesmateriaal gratis beschikbaar;
Nu ook groepslessen voor vierhandig pianospelen;
Zelf nieuwe speelstukken aanvragen;
Veel lesmateriaal online beluisteren en bekijken.Voorwaarden

Zie hieronder het invulbare contract.


"Bepalingen voor het geven van privé-muziekonderwijs door leraren die zijn ingeschreven als lid van de NTB.

Artikel 1
De lesovereenkomst gaat in op: __________
De overeenkomst loopt af op de dag waarop het basisonderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 1 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode die twaalf lessen bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Artikel 2
De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig met die van het voortgezet onderwijs waar de lessen worden gegeven.

Artikel 3
Het totaal verschuldigde bedrag ad. €__________ wordt per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan.
De lesprijs bedraagt €__________.
Wanneer de leerling zich in de loop van het lesjaar (01 oktober t/m 30 september) aanmeldt, wordt het kwartaalbedrag berekend naar het aantal lessen dat rest binnen betreffend kwartaal. De daarop volgende kwartalen worden in rekening gebracht conform de lestarieven per kwartaal. Een volledig lesjaar bestaat uit 40 lesweken.

Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt van vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 5
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd."